Activitati Extrascolare

o activitate de succes În ? Şcoala altfel? - vizitĂ la parlamentul european - bruxelles

  In cadrul activităţilor din săptămâna „Şcoala altfel? ( 2-6 aprilie 2012 ), un număr de elevi şi profesori de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu? Timişoara au desfăşurat o vizită de studiu la sediul de la Bruxelles a Parlamentului European,având drept scop familiarizarea elevilor de la Colegiul Tehnic ?Ion Mincu?din Timişoara cu ideea de unitate europeană, prin derularea unei vizite de studiu la sediul din Bruxelles a Parlamentului European, deoarece acesta joacă un rol activ în elaborarea legislaţiei care are un impact asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor, ca de exemplu, legislaţia privind protecţia mediului, drepturile consumatorilor, egalitatea şanselor, transportul, libera circulaţie a persoanelor, capitalurilor, mărfurilor şi serviciilor.   Motivaţia propunerii activităţii a pornit de la faptul că posturile de televiziune sau de radio, la orele de Istorie, de Educaţie civică, sau la activităţile extracurriculare vorbim de Parlamentul European,de diferite instituţii ale Uniunii Europene, de legislaţia europeană, de propuneri ale europarlamentarilor în diferite domenii de activitate. Dar, cum la elevi dorinţa de cunoaştere este una foarte mare, ne-am gândit că răspunsul la întrebări cum ar fi: Ce este Parlamentul European? De ce şi cum a apărut?, Care sunt competenţele singurului parlament multinaţional din lume? Cum sunt aleşi deputaţii Parlamentului European?, Care este importanţa sa politică?, Care este locul Parlamentului European în rândul celorlalte instituţii ale Uniunii Europene?, Care sunt noile competenţe ale Parlamentului European după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona din 1 decembrie 2009?, Care sunt noile provocări ale lumii contemporane şi cum este pregătită această instituţie să le facă faţă?, Care este legătura dintre parlamentul European şi extinderea Uniunii Europene?, Ce face Parlamentul European pentru cei peste 500 milioane de cetăţeni ai celei mai mari democraţii din lume? Cum ne reprezintă interesele deputaţii europeni pe care i-am ales?, Cum sprijină Parlamentul European interesele tinerilor din ţările membre ale Uniunii Europene?, Ce rol au programele Erasmus şi Leonardo da Vinci, sprijinite de această instituţie?, poate fi aflat chiar la faţa locului în cadrul unei veritabile lecţii de cetăţenie democratică şi responsabiliate europeană.  Obiectivele educaţionale ale activităţii au urmărit: cunoaşterea datelor importante din istoria Uniunii Europene, cunoaşterea instituţiilor Uniunii Europene, dezvoltarea şi cultivarea interesului pentru problematica instituţiilor Uniunii Europene, dezvoltarea competenţelor sociale şi civice, dezvoltarea capacităţii de utilizare a informaţiilor dobândite anterior la diferite discipline, formarea şi consolidarea deprinderilor de muncă în echipă, educarea şi dezvoltarea la elevi a spiritului de observaţie şi a imaginaţiei creatoare prin investigarea realităţii, înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, a schimbărilor şi transformărilor din mediul economic, politic şi cultural european, formarea unei atitudini responsabile în ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle cetăţenilor din cea mai mare democraţie a lumii: Uniunea Europeană.   Elevii însoţiţi de doamnele profesoare: Veronica MIHAI, Nicoleta REGHIŞ, Monica ILIE, Adriana BIREESCU, Carmencita MIC şi de prof.univ.dr.Ioan HAŢEGAN au fost întâmpinaţi la intrarea în sediul Parlamentului European de la Bruxelles de d-na Mariana Cosac, de la Unitatea de vizite şi seminarii a Parlamentului European, care a făcut o prezentare Power Point despre Uniunea Europeană şi Parlamentul European. Prezentarea a fost una interactivă, elevii având cunoştinţe de la orele de Istorie şi de Cultură civică, sau de la diferitele activităţi extracurriculare, de multe elemente legate de activitatea Parlamentului European, răspunzând la întrebări, sau formulând întrebări. A urmat apoi vizitarea sediului din capitala Belgiei a Parlamentului european, o adevărată minune arhitecturală din oțel și sticlă, perfect integrată în peisajul arhitectural al capitalei belgiene.  Elevii, profesorii şi părinţii elevilor implicaţi în proiect şi-au manifestat dorinţa de a continua activităţile legate de cunoaşterea instituţiilor europene, propunând diseminarea proiectului în rândul tuturor elevilor şcolii, a Comitetului de părinţi pe şcoală, în rândul elevilor din alte şcoli care vor vizita Colegiul Tehnic „Ion Mincu? cu prilejul ?Zilelor porţilor deschise?, în cadrul manifestărilor organizate la ?Târgul liceelor?, a programului ?Spring Day in Europe?, cu prilejul sesiunilor de comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice organizate de ?Ziua Europei?, sau în revista şcolii „Nebănuitele trepte?   Despre reușita proiectului vorbesc aprecierile elevilor participanți, ale părinților acestora sau ale profesorilor organizatori:   „ Am fost foarte fericit că am avut şansa de a participa la această activitate. A fost foarte interesant. Am avut oportunitatea să aud lucruri interesante despre UE şi despre activitatea europarlamentarilor.? ( Sergiu Indrei, elev, clasa a XIII- L ) „ M-am bucurat de fiecare moment al vizitei la sediul din Bruxelles a Parlamentului european şi am simţit că ţine de noi toţi, ca cetăţeni europeni să trăim într-o lume mai bună, mai prietenoasă, mai tolerantă? ( Andreea Robaş, elevă, clasa a IX-a A ) „ Am învăţat multe lucruri despre Parlamentul European, despre valorile şi simbolurile UE. Sunt sigur că toate acestea imi vor folosi în viitor?. ( Andrei Solomon, elev, clasa a IX-a ) „Vizita la Parlamentul European a fost cea mai bună ocazie de a-mi imbogăţi cunoştinţele acumulate anterior, mai ales la orele de Istorie,de a înţelege mai multe aspecte ale societăţii europene contemporane.? ( Mihai Minescu, elev, clasa a XII-a A „A fost o experienţă de neuitat care ne-a lărgit orizontul cultural. Ca viitor arhitect, sper, am admirat şi partea arhitecturală a monumentalului complex care adăposteşte sediul din capitala Belgiei a Parlamentului European, şi care conferă o a treia dimensiune, contemporană, modernistă, care se armonizează perfect celorlalte două, cea medievală şi cea modernă ale Bruxelles-ului.? ( Maximilian Munteanu, clasa a XII-a A ). „Vizita la Parlamentul European de la Bruxelles, confirmă că toţi participanţii au făcut o alegere excelentă pentru săptămâna „Şcoala altfel?. ( profesor Adriana Bireescu ) „Chiar şi pentru noi, cadrele didactice vizita la Parlamentul European a reprezentat o experienţă deosebită. Pentru elevii noştri un stimulent de a învăţa, de a-şi aprofunda cunoştinţele, pentru atingerea unor idealuri tot mai înalte. Şi, de ce nu, poate de a ajunge să reprezinte interesele societăţii europene de mâine de la tribuna Parlamentului European? ( Prof. Monica Ilie ). „Această activitate a fost una de succes, participanţii, manifestând entuziasm şi implicare. Sperăm ca astfel de activităţi să se repete. Poate la Strasbourg sau în Luxemburg? ( Romaş Ana, părinte ). „ Din cele relatate de fiica mea, activităţile au fost utile şi constructive. Cred că copiii noştri vor putea beneficia de ele în viitor? ( Camelia Tatarciuc, părinte ). Prof. Veronica MIHAI, Coordonator proiect

Citeste mai departe »

elevii timişoreni au realizat expoziţia “biserici de lemn din zona etnografică făget – machete şi relevee?

Luni, 5 decembrie 2011, a avut loc vernisajul expoziţiei “Biserici de lemn din zona etnografică Făget – machete şi relevee”, realizată de elevii de la Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timişoara. Acest proiect, aflat în derulare, vizează cunoaşterea şi promovarea arhitecturii tradiţionale rurale reflectată în bisericile de lemn din zona Făget, precum şi stimularea creativităţii elevilor, care au realizat machetele şi releveele bisericilor de lemn din satele Băteşti, Jupăneşti, Crivina de Sus, Româneşti, Margina, Zolt, Poeni şi Topla. Expoziţia a fost posibilă prin colaborarea dintre Consiliul Judeţean Timiş, Mitropolia Banatului, Muzeul Satului Bănăţean şi Liceul “Ioan Mincu”, Secţia arhitectură. Din partea Mitropoliei Banatului a fost prezent la eveniment părintele Aurel Flip, muzeograf la Catedrala mitropolitană din Timişoara şi preot slujitor la biserica de lemn de la Muzeul Satului, care a accentuat valoarea de patrimoniu a acestor biserici şi, totodată, a transmis binecuvântarea IPS Nicolae celor prezenţi şi mesajul de bine cu ocazia marelui praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, accentuând că starea creştinului este una de fericire, în care nu îi este ruşine de trecut, prezentul nu-l apasă, iar viitorul nu-l îngrijorează. “La acest proiect au lucrat elevi de la clasele a XI-a şi a XII-a. Proiectul educaţional vizează cunoaşterea de către elevi a acestor monumente de arhitectură tradiţională în situri şi realizarea de relevee şi machete. S-a mers la faţa locului, elevii au văzut aceste biserici-monument, apoi au fost făcute măsurătorile, urmând ca la şcoală, la orele de specialitate, să facă releveele şi machetele. Pe lângă partea tehnică, proiectul vizează schimbarea unei atitudini a viitorilor arhitecţi, mai mult preocupaţi de realitatea globală decât de cea din zona noastră”, a precizat Niculina Sămânţă, profesor la Liceul “Ioan Mincu”. Responsabilii acestui proiect sunt Melania Călărăşanu, muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean, şi Niculina Sămânţă, profesor la Liceul Tehnic “Ioan Mincu” din Timişoara. sursa: mitropolia-banatului.ro

Citeste mai departe »

simpozion de arhitectura ion mincu

Profesor coordonator: Gabriela Muscan Profesori implicati in proiect: prof. Samanta Niculina, prof. Biro Ana-Maria, prof. Arsa Ariana Elevii claselor a XIa A,a XII a A si a XII a B.

Citeste mai departe »