Proiecte FSE

tabel cu elevii în stagiu de practică la s.c. flextronics s.r.l. grupa 1

Tabel cu elevii în stagiu de practică la S.C. FLEXTRONICS S.R.L. Grupa 1

Citeste mai departe »

tabel cu elevii în stagiu de practică la s.c. flextronics s.r.l. grupa 2

Tabel cu elevii în stagiu de practică la S.C. FLEXTRONICS S.R.L. Grupa 2

Citeste mai departe »

tabel cu elevii în stagiu de practică la s.c. flextronics s.r.l. grupa 3

Tabel cu elevii în stagiu de practică la S.C. FLEXTRONICS S.R.L. Grupa 3

Citeste mai departe »

tabel cu elevii în stagiu de practică la s.c. flextronics s.r.l. grupa 4

Tabel cu elevii în stagiu de practică la S.C. FLEXTRONICS S.R.L. Grupa 4

Citeste mai departe »

selecţie elevi pentru proiect posdru 161/2.1/g/137512 „cariera – provocarea mea?

Scop: dobândirea de competenţe practice în domeniul electronică, automatizări Perioada de derulare a practicii: an școlar 2014-2015 Loc de desfăşurare: agenți economici de profil electric din Timișoara Participanţi: elevi din clasele XI, XII în anul şcolar 2014-2015, domeniul de calificare electronică – automatizări. Activităţile: prevăzute în programul proiectului „CARIERA – PROVOCAREA MEA” vor fi derulate cu un număr de 100 elevi filiera tehnologică. Acte necesare: formulare grup țintă Probe pentru elevii selectaţi: 1. Participarea la consilierea oferită prin proiect 2. Test de verificare a cunoştinţelor tehnice 3. Interviu Bibliografie: 1. Măsurări electrice (mărimi fizice şi unităţi de măsură, ampermetre, voltmetre, metode de măsurare a rezistenţelor) 2. Circuite electrice (rezistorul, condensatorul) 3. Lucrări practice (identificarea componentelor electronice, măsurarea mărimilor electrice, realizarea montajelor după scheme date, verificarea stării de funcţionare a montajelor, aplicarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii) 4. Sănătatea şi securitatea muncii (accidentele de muncă, cauzele producerii accidentelor, echipamentele de protecţie, instructajele de protecţia muncii) Circuite electrice, Manual pt. clasa IX, Editura CD PRESS, Florin Mareş şi Dragoş Cosma Măsurări electrice, Manual pt. clasa IX, Editura CD PRESS, Florin Mareş şi Dragoş Cosma Protecţia muncii pt. învăţământ preuniversitar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994 5. Utilizare PC (formatare documente, formatare text, tabele, importare imagini de pe net, realizare link-uri, utilizare Paint) Selectarea elevilor urmăreşte: - capacitatea de colaborare în echipă – atitudine pozitivă - competenţele digitale - competenţe tehnice Elevii selectaţi vor urma un stagiu de practică (5 săptămâni) la agenți economici. Informaţii suplimentare se pot obţine de la echipa de proiect din școală: prof. Andonie Silviu, prof. Udrescu Valentina Elaborat: Coordonator practică Andonie Silviu

Citeste mai departe »

proiect posdru 161/2.1/g/137512 „cariera – provocarea mea?

CARIERA – PROVOCAREA MEA ! Promovare proiect: obiective, rezultate Preocuparea pentru calitate este un subiect care întruneşte un interes tot mai mare în lumea afacerilor şi sectorul serviciilor, în special de când controlul central scade ca pondere şi creşte responsabilitatea pentru calitate la nivele inferioare. Grija pentru calitate are funcţiile de îmbunătăţire şi creştere a responsabilităţii. La nivelul şcolii au fost identificate patru imperative ale calităţii: • Moral: şcoala oferă elevilor ceea ce este mai bun. • Social: societatea are pretenţii tot nai înalte faţă de şcoală. • Competitivitate: şcolile care nu vor reuşi să atragă suficienţi elevi se vor închide. • Responsabilitate: şcoala dă seama pentru fondurile primite. Calitatea unei instituţii poate fi definită în funcţie de gradul în care reuşeşte să realizeze obiectivele propuse. Atingerea calităţii nu se poate realiza dacă instituţia sau individul au obiective neclare. Dacă profesorii sau catedrele dintr-o şcoală au atitudini diferite faţă de procesul de predare-învăţare ei vor adopta măsuri diferite pentru realizarea conceptului de calitate. Profesorii care consideră că reuşita elevilor la examene sau concursuri este esenţială vor adopta măsuri diferite de profesorii al căror obiectiv îl reprezintă dezvoltarea generală a elevilor, incluzând capacitatea de muncă independentă şi dezvoltarea creativităţii. Măsurile adoptate pot deveni contradictorii . Având în vedere noul statut al României dat de aderarea la Uniunea Europeană educaţia pentru calitate este necesară la elevi datorită: • dublei lor ipostaze de viitori producători şi consumatori de produse competitive • necesităţii alinierii produselor şi serviciilor la standardele europene Propunem abordarea problemelor legate de calitate prin proiecte şi activităţi practice în parteneriat cu agenţi economici din zona de vest a ţării. Aici se manifestă pregnant interesul pentru alegerea viitoarei profesii şi considerăm că problemele ridicate de teme precum calitatea vieţii personale şi soluţiile pe care elevii sunt asistaţi să le descopere se pot constitui într-un sprijin important prin consilierea elevilor pentru carieră. Elaborat: Coordonator practicã Andonie Silviu

Citeste mai departe »

proiect „cariera – provocarea mea!?

Proiect „Cariera – provocarea mea!” Conform parteneriatului nr. 601 din 23.07.2013, la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din Timișoarase desfășoară în intervalul mai 2014 – august 2015, Proiectul „Cariera – provocarea mea!”, POSDRU /161/2.1/G/137512 proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Parteneri în proiect: Universitatea „Tibiscus” din Timișoara Fundația Serviciilor Sociale Bethany Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara Activități derulate de unitatea școlară: Consiliere pentru orientarea școlară Organizarea practicii la agenți economici Firme de exercițiu

Citeste mai departe »