Achizitie - compresor, fierastrau circular, sistem supraveghere video

În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziÈ›iile publice È™i art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziÈ›ie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Colegiul Tehnic Ion Mincu va invita sa participati cu oferta in cadrul achizitiei direct epentru atribuierea contractelor

1.Sistem supraveghere video

-caiet de sarcini

-- formulare (format .docx)

2.Compresor

-caiet de sarcini

3.Fierastrau circular

-caiet de sarcini

Postat la data de 11.11.2016

« Inapoi